İstanbul Teknik Üniversitesi

1775

istanbul_teknik_uni
İTÜ (Platform)

Osmanlı Devleti'nde ilk kez Batılı anlamda mühendislik eğitimi vermek üzere 1775 yılında kurulan Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (İmparatorluk Deniz Mühendishanesi), gemi inşaatı ve deniz haritalarının yapılması konusunda uzman personel yetiştirmiştir. Haliç Tersanesinde yer alan okulun kurucusu, bir Macar soylusu olan Baron de Tott'dur.

“Fransızca kaynaklarda ‘Ecole de Théorie’ veya ‘Ecol de Mathématiques’, Türkçe kaynaklarda ‘Hendesehâne’ yahut ‘Hendese Odası’ olarak geçen ve Tersane’de gemilerin çekildiği boş bir hangarda açılan okul, içlerinde ileri yaşlarda olanların da bulunduğu az sayıda talebeyle eğitime başladı”. 

Okul, 1781 yılında Mühendishâne-i Tersâne-i Âmire adıyla anılmaya başlandı.

Kaynak: Kemal Beydilli, MÜHENDİSHÂNE-i BAHRÎ-i HÜMÂYUN, DİA, c. 31

Fotoğraf Kaynağı: www.itü.com.tr

İletişim Bilgileri

İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası 34469 Maslak - İstanbul
T: 90 212 285 3030 (Ayazağa Santrali) (40 Hat)
Harita